Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
Huisartsengroepspraktijk Rijssen is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548-512115
Telefoonnummer: 0548-512115
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsengroepspraktijk Rijssen


Huisartsengroepspraktijk Rijssen

Molenstraat 9-A
7462 TK Rijssen
Telefoon: 0548-512115
Spoed: 0548-516633
Fax: 0548-540290
Receptenlijn: 0548-545769

Buiten kantooruren: 088-5880588

KvK-nummer: 08206961

www.huisartsengroepspraktijk.nl

E-mail: info@huisartsengroepspraktijk.nl


Informatie

Ons zorgaanbod

Afspraak op spreekuur

Contact via internet

Contact via telefoon en balie

Spoedgevallen / EHBO

Zorg buiten kantooruren

Medewerkers

Medicatie

Aanvragen urineonderzoek

Kosten laboratorium

Uitslagen opvragen

Zorg voor chronisch zieken

Vragenlijst tbv spreekuur hart- en vaatziekten

Reizigersadvisering

Patientervaringen

Uw Medisch dossier

Toestemming geven

Privacy

Klacht

Praktijkfolder

Jaarverslag + beleidsplan

Afspraak op spreekuur

Spreekuur op afspraak

Er is zowel 's morgens als 's middags een afsprakenspreekuur. Per afspraak kan in principe één hulpvraag behandeld worden.

U kunt 24 uur per dag voor niet-spoedeisende en eenvoudige klachten zelf een afspraak maken of een e-consult aanvragen via onze Patiëntenomgeving. Om gebruik te maken van deze service moet elke patiënt eenmalig toestemming geven en geregistreerd worden. Dit kunt u regelen door ons een mail te sturen via info@huisartsengroepspraktijk.nl. Vermeld daarin het emailadres van uzelf en evt. andere gezinsleden die van deze service gebruik willen maken. Het is namelijk noodzakelijk dat elk gezinslid een eigen emailadres heeft om te kunnen inloggen. 

Ook kunt u uiteraard telefonisch een afspraak maken of gebruik maken van de mogelijkheid een internet-consult aan te vragen.

Denkt u meer tijd nodig te hebben?

Maak dan een dubbele afspraak zodat we er rekening mee kunnen houden in onze agenda. Bijvoorbeeld als u komt met meerdere vragen of klachten, voor een langer gesprek of voor een kleine chirurgische ingreep. Als u ook vragen of klachten wil bespreken over een of meer van uw gezinsleden, dan is het nodig, zo mogelijk aansluitend, een aparte afspraak te plannen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk in te kunnen schatten hoe snel en door wie u gezien moet worden. Deze wijze van werken maakt het voor ons mogelijk om alle patiënten op tijd verantwoorde zorg te leveren. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Lastig om op de praktijk te komen?

Lees verder onder kopje 'huisbezoek'.

Huisbezoek

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt samen met de huisarts of de praktijkondersteuner of en wanneer een huisbezoek gedaan kan worden. Soms kan het zijn dat spreekuurbezoek toch nodig is, bv. omdat dan ruimere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling aanwezig zijn.

Als u geen eigen auto heeft, vragen wij u, evenals voor bezoek aan het ziekenhuis, op een andere wijze zelf het vervoer naar de praktijk te regelen: Onze praktijk is goed bereikbaar en omgeven door veel parkeerplaatsen. De breedte en doorgang van onze ingang is afgestemd op het gebruik van een (elektrische) rolstoel, kinderwagen of rollator. De bovenverdieping is voor minder-validen per traplift bereikbaar.

Spoedgevallen / EHBO

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Tijdens praktijkuren kunt u voor eerste hulp (open wonden, brandwonden, botbreuken, etc) altijd direct terecht.  Als u van te voren even belt of laat bellen, dan kunnen de huisarts en praktijkmedewerkers alvast rekening houden met uw komst.

Bel dan eerst de spoedlijn: 0548-516633 of de praktijklijn 0548-512115 evt. toets 1.

Controle door de Inspectie van de Gezondheidszorg toonde reeds in 2011 aan dat onze praktijk voldoet aan de landelijk gestelde norm de spoedlijn binnen 30sec. opnemen.

Buiten kantoortijden (na 17.00uur, weekend en feestdagen) kunt u bij verwondingen of spoedeisende klachten telefonisch contact opnemen met de huisartsenpost Almelo via 088 - 588 0 588.

Voor spoedgevallen is onze praktijk elke werkdag de gehele dag bereikbaar.

Buiten kantooruren

De Centrale HuisartsenPost Almelo is een samenwerkingsverband van huisartsen voor Almelo en omstreken. Zij verzorgen in deze regio via de Spoedpost in Almelo de huisartsenzorg buiten de normale praktijkuren. Door op deze wijze de diensten te organiseren kunnen de huisartsen de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst goed waarborgen. De CHPA is telefonisch bereikbaar:

 • van 17.00u - 8.00u
 • in het weekend
 • op feestdagen

Bereikbaarheid

 • Telefonisch: Door 088-5880588 te kiezen wordt u doorverbonden met de Centrale Huisartsenpost Almelo.
 • Spoedpost: Zilvermeeuw 1, 7609 PP  Almelo (aan de achterzijde ZGT-ziekenhuis).

Hoe gaat het aan de telefoon?

U krijgt eerst een speciaal opgeleide doktersassistente of verpleegkundige aan de lijn. Zij kan op veel vragen een antwoord geven. Indien nodig overlegt zij met de aanwezige huisarts.
De door de assistente verstrekte adviezen worden achteraf altijd door de huisartsen gecontroleerd. Aan de hand van de aard van de klachten kan het nodig zijn dat de assistente u doorverbindt met de dienstdoende huisarts of een afspraak maakt voor een nader telefonisch advies. Ook kan de assistente voor u een afspraak maken voor een consult op vanuit de Centrale Huisartsenpost Almelo. De dienstdoende huisarts zal u dan verder behandelen. Als het medisch niet verantwoord is naar de huisartsenpost te komen, word een huisbezoek afgesproken.

De volgende gegevens zal de assistente in ieder geval vragen, dus houdt (indien nodig) deze gegevens bij de hand.

 • Uw naam, adres en geboortedatum
 • Uw verzekeringsgegevens
 • De klacht woorvoor u belt
 • De naam van uw eigen huisarts
 • Uw medische voorgeschiedenis

Als u belt worden alle noodzakelijke gegevens genoteerd. Uw eigen huisarts ontvangt een verslag van uw contact met de CHPA. Verder worden alle gesprekken op de band opgenomen en tijdelijk bewaard. Dit om gegevens die niet goed zijn overgekomen achteraf beter te kunnen achterhalen en ten bate van scholing van de triageassistentes. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoe werkt de CHPA

Gedurende de diensttijden is er altijd een deskundig team van huisartsen en assistentes aanwezig. U kunt alleen bij de CHPA terecht na een telefonische afspraak.

Voor zaken waarvan de behandeling niet tot de volgende normale werkdag kan wachten, kunt u contact met de CHPA opnemen. Daaronder vallen ook kleine hechtwonden en lichte ongevallen. Het is verstandig om bij het vermoeden van koorts de temperatuur op te nemen voordat u belt. Houdt u ook de medicijnen die u gebruikt bij de hand. Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten, zoals een verstopt oor, kunnen wachten tot het normale spreekuur. Herhalingsrecepten voor niet zeer noodzakelijke medicijnen worden niet uitgeschreven. Als u op gewone werkdagen geen tijd maakt de eigen huisarts te bezoeken mag dat geen reden zijn om de CHPA te raadplegen.

Zowel telefonische consulten als afspraken op het spreekuur en de visites worden in rekening gebracht. De nota bestaat uit een honorarium deel (Huisartsen) en een onkostendeel (Huisartsenpost). Als u verzekerd bent, wordt de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

De CHPA hecht er grote waarde aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u desondanks vindt dat u niet zorgvuldig door de artsen of assistentes van de CHPA bent geholpen, dan stellen wij het op prijs al u ons daarvan op de hoogte stelt. U kunt uw klachten via uw eigen huisarts of via de CHPA schriftelijk doorgeven.

Meer informatie over de CHPA vindt u op de eigen website van de CHPA:
http://www.chpa.nl/

 

 

Zorg voor chronisch zieken

COPD

Diabetes

Hart- en vaatziekten - Preventie + behandeling

GGZ

Ouderenzorg

Aanvragen urineonderzoek

Indien u klachten heeft die u zelf of de praktijkassistente in verband brengen met de urinewegen, dan is het van belang de urine te onderzoeken.

Om de urine goed te kunnen onderzoeken zijn de volgende zaken van belang:

 • De urine moet worden opgevangen in een schoon en afsluitbaar potje
 • De urine mag voor onderzoek niet ouder dan 1 a 2 uur zijn.
  Indien het nachtelijke = of ochtendurine betreft, dan kunt u de urine in de koelkast bewaren, alvorens in de praktijk aan te bieden.
 • De klachten die u heeft zijn belangrijk voor het beoordelen van de uitslag en het vervolgbeleid. Gebruik daarvoor bijgaande  Vragenlijst urineweg klachten.

Uitslagen opvragen

Mogelijk heeft u tijdens het laatste contact met de praktijk een aanvraag voor röntgen- of laboratoriumonderzoek meegekregen en is er afgesproken dat u voor de uitslag kunt bellen.

Wij willen u vriendelijk verzoeken tussen 13.00uur en 15.30uur te bellen. 

Zo zorgen we samen dat onze praktijklijn op de ochtend sneller bereikbaar is voor patiënten die een nieuwe hulpvraag hebben en wellicht dezelfde dag nog geholpen moeten worden. 

Ook is dan de kans groter dat de uitslag die doorgaans 's ochtends binnenkomt al door uw huisarts is beoordeeld. Pas daarna kunnen wij de uitslag met u bespreken.

Zie ook onze telefonische bereikbaarheid.

Reizigersadvisering

Reizigersadvisering

Reizigersadvisering is maatwerk. Personen die naar diverse bestemmingen reizen ontvangen verschillende adviezen en vaccinaties welke afhankelijk zijn van hun gezondheidstoestand, leeftijd en eventuele activiteiten ter plaatse.

Wijs en gezond op reis

Gaat u op vakantie, op zakenreis of op familiebezoek?
Dan kunt u gebruik maken van onze deskundigheid op het gebied van reizigersadvisering, want onze praktijk heeft daar een landelijke erkenning voor: huisarts dhr M.C. van de Graaf, huisarts dhr T. Bruseker en de praktijkassistentes E. Smalbrugge-Zwiers en L. Smalbrugge-Van den Noort zijn daarvoor gecertificeerd (zie www.lcr.nl). Zij kunnen voor u een advies op maat maken: De vaccinaties en malariapillen die u als reiziger nodig heeft zijn namelijk afhankelijk van de risico’s op uw specifieke reisbestemming, uw gezondheidstoestand en de omstandigheden waaronder u gaat reizen. Ook hebben vaccinaties en anti-malariapillen bijwerkingen en geven bovendien in veel gevallen geen volledige bescherming. Wij maken samen met u dus op basis van actuele kennis en informatie een afweging en adviseren u vervolgens welke maatregelen voor of tijdens uw reis zinvol zijn.

Wij adviseren u om tenminste 4-6 weken voor uw vertrek een afspraak voor de reizigersadvisering te maken. Dit in verband met de tijd die bijvoorbeeld een vaccinatie nodig heeft om werkzaam te worden.  Mocht u ‘last minute’ op reis gaan, dan kunnen wij samen met u bepalen welke adviezen en maatregelen alsnog mogelijk en zinvol zijn.

Werkwijze

 • Ga naar Reisvaccinatie, vul deze zo volledig mogelijk in (voor elk familielid één!).  
  Ook kunt u een formulier aan de balie ophalen en met de hand invullen. 
 • Nadat wij uw formulier hebben ontvangen beoordelen we eerst uw ingevulde formulier volgens de landelijke richtlijnen voor reizigersadvisering (LCR).
 • Vervolgens nemen wij contact met u op voor het maken van afspraken.  
 • Op ons reizigersspreekuur bespreken wij met u onze adviezen en geven evt. gelijk de eerste vaccinaties.
 • Bent u reeds in bezit van een internationaal inentingsbewijs?
  Neem deze dan mee naar de afspraak.

Tarieven

Reizigersadvies incl. recept voor vaccin of medicatie € 19,00  
Reizigersadvies incl. recept voor meereizend kind (<16jr) €  9,50
Malariarecept zonder reizigersadvies       €  4,75
Voorgeschreven vaccin(s) of medicatie in rekening gebracht door apotheek
Vaccinatieconsult     €  9,50
Vaccinatieboekje  €  3,00

---als gezin betaalt u per bezoek maximaal 4x de geldende tarieven---

De genoemde bedragen zijn incl. BTW en betaalt u contant of per rekening. De totale kosten voor reisadvisering, de vaccinatieconsulten en de medicatie van de apotheek kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar: afhankelijk van uw verzekeringspakket worden de kosten door uw verzekeraar geheel, gedeeltelijk of niet vergoed.

Inzage en overdracht van uw medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG.

Beschikbaarheid bij contact met de huisartsenpost

U het recht om als patiënt te bepalen wie uw medisch dossier buiten onze groepspraktijk mag inzien. Dat geldt ook voor de huisartsenpost in Almelo: Om te zorgen dat uw dossier beschikbaar is, indien u contact legt buiten kantooruren, dan moet u daar reeds eerder toestemming voor hebben gegeven. Daardoor kan de doktersassistente en waarnemend huisarts u beter en veiliger helpen (zie uitleg). Zie ook informatie in het NederlandsEngelsTurks of Arabisch.

Deze toestemming kunt u online doorgeven. Als u dit digitaal (met gepersonificeerde SMS en DigiD) via deze site regelt, ontvangen wij in een digitaal bericht.

Als u geen DigiD heeft, kunt u een formulier invullen, printen en aan ons afgeven.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van het aanvraagformulier medische gegevens. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten

Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee; tot 100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u vinden bij de Patiëntenfederatie.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden:
1. Informatie van de Patiëntenfederatie
2. Brochure 'Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts'

Beveiliging van uw gegevens

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten met patiënten of anderszins.

Doeleinden zijn:

 1. gebruik in het kader van zorgverlening
  (met name behandeling, consult/visite/telefoon, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 2. gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit;
 3. andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene -, gezondheids - en erfelijke gegevens van patiënten

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien de patiënt voor verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) heeft verleend;

 1. voor het verlenen van huisartsgeneeskundige zorg;
 2. om een wettelijke verplichting na te komen;
 3. ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

Verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst; Dit uiteraard met toestemming van de patiënt.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 1. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 2. de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Onze praktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. Alle medewerkers die werken met of patiëntgegevens verwerken houden de opgedane kennis geheim.
 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel 10 jaar bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoordbeveiliging en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Recht van patiënt op inzage

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt pas een afschrift na een verzoek van de patiënt en kan hiervoor een vergoeding vragen. De patient of diens weetelijke vertegenwoordiger kan dit mondeling of middels een aanvraagformulier medische gegevens kenbaar maken.

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement

Deze privacyverklaring wordt via verwijzing naar deze website ter beschikking gesteld bij inschrijving in onze praktijk.

Contact via telefoon en balie

Telefoon

De praktijk is op werkdagen telefonisch via 0548-512115 bereikbaar. 
U komt dan in een keuzemenu met de volgende mogelijkheden:                                   

Toets 1: Spoed!
Voor een spoedgeval kiest u toets 1 of belt u rechtstreeks de spoedlijn 0548-516633.

Voor u goed om te weten dat wij aan de landelijk gestelde norm voldoen om onze spoedlijn binnen 30 seconden op te nemen. 

Toets 2: Receptenlijn

 • Indien u gebruikt maakt van de herhaalservice van uw apotheek, dan hoeft u de receptenlijn niet in te spreken en kunt u de medicatie volgens instructie van uw apotheek ophalen.
 • In overige situaties:
  • Voor het herhalen van medicatie die u permanent gebruikt (tot aan de volgende controle) kiest u toets 2 of belt u rechtstreeks de receptenlijn 0548-545769. U kunt 24 uur per dag uw aanvraag inspreken. Indien u vóór 10:00 uur aanvraagt, dan kunt u zonder tegenbericht uw nieuwe medicatie de volgende werkdag na 14:00 uur ophalen bij uw apotheek. Als u dus ná 10:00u bestelt, dan lukt het ons niet om dezelfde dag uw aanvraag te beoordelen en lukt het de apotheek niet om binnen dezelfde dag de nieuwe medicatie te bestellen en klaar te maken. In dat geval ligt uw nieuwe medicatie pas 2 werkdagen later klaar bij uw apotheek. 
  • Voor het aanvragen van medicatie, zalven en dergelijke die u niet permanent gebruikt, maar wel eerder heeft gehad, is het voor beoordeling van de aanvraag belangrijk dat u de reden van aanvraag vermeldt (bv. 'opnieuw zelfde klachten', 'klachten nog niet over').
  • Het aanvragen van nieuwe medicatie via de receptenlijn is niet mogelijk.

Indien wij bij beoordeling van uw aanvraag vragen hebben, zullen wij u uiterlijk de volgende dag voor 1200u benaderen.

 • Spreek eerst duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en uw apotheek in.
 • Noem dan de naam van de medicatie, de sterkte en de wijze van uw gebruik.
 • Noem vervolgens de ziekte of klachten waarvoor u de medicatie gebruikt.

Voor overige zaken:

Blijft u aan de lijn, u wordt doorverbonden met één van onze assistentes.

Balie

Onze balie is geopend van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u is wordt bemand door een doktersassistente.
Tussen 12.00u en 13.00u zijn we voor een spoedgeval alleen telefonisch bereikbaar via de spoedlijn:

 • 0548-512115 toets 1
 • rechtstreeks: 0548-516633

U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

Het adres van ons praktijkgebouw is Molenstraat 9-A te Rijssen (zie routebeschrijving).

Onze praktijk is goed bereikbaar en omgeven door veel parkeerplaatsen. 
De breedte en doorgang van onze ingang is afgestemd op het gebruik van een (elektrische) rolstoel, kinderwagen of rollator. De bovenverdieping is voor minder-validen per traplift bereikbaar.

Openingstijden

Ons praktijkgebouw is iedere werkdag geopend.

 dag

tijden

Maandag 08:00 tot 17.00
Dinsdag 08:00 tot 17.00
Woensdag 08:00 tot 17.00
Donderdag 08:00 tot 17.00
Vrijdag 08:00 tot 17.00

Tussen 12.00u en 13.00u is de balie gesloten.
Voor een spoedgeval zijn we uiteraard wel telefonisch bereikbaar via de spoedlijn:

 • 0548-512115 toets 1
 • rechtstreeks: 0548-516633

U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

Patiëntomgeving

Contact

Spoednummer 0548-516633
 

Huisartsengroepspraktijk Rijssen

Molenstraat 9-A
7462 TK Rijssen
Telefoon:
0548-512115
Receptenlijn:
0548-545769
Fax:
0548-540290
KvK:
08206961
Buiten kantooruren: 088-5880588
www.huisartsengroepspraktijk.nl
Routebeschrijving >