Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Opleiding voor huisartsen

Huisartsopleiding

In samenwerking met het VU Medisch Centrum (VUMC) in Amsterdam leidt onze praktijk huisartsen op.
Om huisarts te worden moet een basisarts, na afronding van het artsenexamen van de studie geneeskunde een 3-jarig opleidingsprogramma volgen tot specialist huisartsgeneeskunde.

Dit opleidingsprogramma bestaat uit specifieke trainingen op vaardigheden die bij het huisartsenvak horen. Het belangrijkste deel daarvan gebeurt in de praktijk, telkens een jaar in een andere praktijk. Afwisselend zal dus een 1e of 3e jaars Arts-In-Opleiding tot Specialist-Huisartsgeneeskunde (AIOS-H) in onze praktijk werken.
Voor u dus belangrijk om te weten: de AIOS-H is als arts afgestudeerd en als zodanig bevoegd als arts te werken en onder supervisie huisartsgeneeskundige taken uit te voeren.

Opleider

Dr. C.G. de Graaf zal in onze praktijk als opleider onze Huisarts-in-opleiding begeleiden, met zijn allen zorgen we voor een goed opleidingsklimaat.

Afspraken met Huisarts-in-opleiding

Het komt dus voor dat onze huisarts-in-opleiding u helpt. In principe zal onze praktijkassistente bij het plannen van een afspraak u altijd vragen of u dat goed vindt.
In uitzonderingssituaties, zoals bij spoedgevallen of bij afwezigheid van de opleider kan het voorkomen dat op korte termijn geen andere arts beschikbaar is, omdat snelheid van beoordeling en behandeling dan belangrijker is dan de vrije keuze.

Voordelen voor u als patiënt

  • De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd.
  • Alle consulten en visites van de huisarts in opleiding vinden plaats onder supervisie van uw eigen huisarts. Er 'kijken'  dus twee artsen naar uw probleem.
  • U helpt mee dat ook in de toekomst goede huisartsen beschikbaar blijven.

Video-opnames

Het kan zijn dat de huisarts in opleiding u vraagt of u akkoord gaat met beeldopname van het consult, ten bate van nabespreking met de opleider in het kader van de opleiding.
Het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat we vertrouwelijk met het beeldmateriaal omgaan.